Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /home/webrevis/pesachinki.com/wp-content/plugins/childit-demo-installer/inc/OneClickDemoImport.php on line 128
За нас – Цветни песъчинки
Cloud

Частна Детска Градина "Цветни Песъчинки"

Целта ни беше да създадем не просто детска градина..

...а едно по-различно място, в което децата да се чувстват сигурни и обичани, да идват с удоволствие и всеки ден да научават много нови и интересни неща.

С какво се отличаваме?

Защо да изберете
"Цветни песъчинки"?

 1. Съвременно обучение и гражданско образование

  Не спираме да се развиваме, да търсим и прилагаме най-доброто от световния опит.

 2. Ранно чуждоезиково обучение

  Обучението се осъществява под формата на музикални занятия и творчески упражнения.

 3. Изследователски дух и логическо мислене

  Насърчаваме децата да проявяват природното си любопитство и да задават въпроси.

 4. Допълнителни педагогически инициативи

  Развитие на цялостната личност чрез активното включване на всяко дете в различни практически занимания.

 5. Творчество и активност

  Участия в театрални представления, различни празненства, тържества, ателиета по изкуствата.

 6. Удобство и комфорт

  Нашата сграда е в центъра на града и е светла, просторна, удобна и уютна.

Нашите виждания

 • Нашият път

  Пътят ни до тук бе съпроводен с много трудности, но целите ни са постигнати. Нашето най-голямо насърчение и гордост са плодовете от работата ни – нашите възпитаници, които са вече ученици.

 • Нашата идеология

  Основната цел на Частна детска градина „Цветни песъчинки” е професионално и коректно да работи за интересите на децата, защото образованието е инвестиция в бъдещето – дългосрочна и много значима.

15

img

години опит

546

img

записани деца

10

img

квалифицирани учители и възпитатели

4

img

групи

Институцията е вписана в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на основание заповед No. ЕД14-25/14.03.2017г. на Министъра на образованието и науката