Прием и такси

Документи за прием:

  •  Копие от акт за раждане на детето
  • Медицински изследвания за постъпване в детско заведение: 
  1. копие от имунизационен паспорт;
  2. отрицателен резултат от изследване за чревни паразити;
  3. изследване на кръв и урина;
  4. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личен лекар;
  5. непосредствено преди постъпване - бележка от личен лекар, че детето е здраво и не е в контакт със заразни болести.