Прием и такси

Такси

Полезна информация

Учебната година е от 01 септември до 30 юни.
Записването на децата става целогодишно /при наличие на свободни места/.
Групите са възрастово обособени. 
За децата има осигурен  квалифициран и грижовен екип от преподаватели, треньори, медицински и помощно-обслужващ персонал.
Осигурено е рационално хранене на децата.
Спорт, игри и летни приключения - през юли и август.

Такса "Обучение и грижи"

Договорът за обучение гарантира място на детето през учебната година. 

   Начини на плащане:

        - Месечна такса целодневни посещения : 350 лв.    

        - Месечна такса полудневни посещения:   260 лв.

        - Храна: 5 лв./ ден - четирикратно хранене / по желание /.

      Има вариант за изготвяне на индивидуален план.

   Такса „Обучение и грижи” включва:

  • разходите по провеждането на учебно-възпитателния процес;
  • издръжка на сградата ;
  • периодично оборудване и обновление на базата;
  • допълнителни занимания по: два чужди език, азбука на мисленето, развитие на речта, ателиета по изкуства, практически занятия по авторска програма;
  • медицинско обслужване;
  • застраховка на всяко дете;

* При записване на второ дете от едно и също семейство то ползва 10 % отстъпка от таксата, а трето - 20 %, когато децата посещават детската градина едновременно. 

    Детската градина предлага четирикратно хранене за деня от лицензирана кухня, което включва: две закуски (сутрин и следобед), плодове в 10.30 часа и пълноценен обяд, при заявка от родителите.

   През летните месеци - юли и август се организират летни занимания. Заплаща се авансово според броя заявени присъствени дни. Заявката е валидна само през месеца, за който се отнася.Има възможност и  за седмични и/или  дневни такси.