Прием и такси

Такси

Полезна информация

• Учебната година е от 01 септември до 30 юни.
• Записването на децата става целогодишно /при наличие на свободни места/.
• Групите са възрастово обособени. 
 •Съотношението   деца - възрастен   е   8 : 1 за деца от 3 до 6 години.
• За децата има осигурен  квалифициран и грижовен екип от преподаватели, треньори, медицински и помощно-обслужващ персонал.
• Осигурено е рационално хранене на децата.
• Спорт, игри и летни приключения - през юли и август.

Такса "Обучение и грижи"

Договорът за обучение гарантира място на детето през учебната година. 

   Начини на плащане:

        - Месечна такса - 450 лв.    

        - Годишна такса - 4300 лв. 

        - Дневна такса - 30 лв. с включена храна

   Такса „Обучение и грижи” включва:

  • разходите по провеждането на учебно-възпитателния процес;
  • издръжка на сградата – наем, режийни, консумативи;
  • периодично оборудване и обновление на базата;
  • ежеседмични допълнителни занимания по: два чужди езици, йога, азбука на мисленето, хореография, развитие на речта, ателиета по изкуства, практически занятия по авторска програма;
  • медицинско обслужване;
  • застраховка на всяко дете;

* При записване на второ дете от едно и също семейство то ползва 10 % отстъпка от таксата, а трето - 20 %, когато децата посещават детската градина едновременно. 

    Осигуряваме четирикратно хранене за деня от лицензирана детска кухня, което включва: две закуски (сутрин и следобед), плодове в 10.30 часа и пълноценен обяд ;

   През летните месеци - юли и август има организирани летни занимания. Заплаща се авансово според броя заявени присъствени дни. Заявката е валидна само през месеца, за който се отнася.