Прием и такси

Такси

Полезна информация

Детската градина и ясла работи целогодишно.

Групите са възрастово обособени.

За децата има осигурен  квалифициран и грижовен екип от преподаватели, треньори, медицински и помощно-обслужващ персонал.

Договорът за обучение се изисква и гарантира място на детето.


Такса "Обучение и грижи"

        - Месечна такса за целодневни посещения : 450 лв.    

        - Месечна такса за полудневни посещения:   340 лв.


Такса „Обучение и грижи” включва:

  • разходите по провеждането на възпитателно-образователния процес;
  • издръжка на сградата ;
  • периодично оборудване и обновление на базата;
  • допълнителни занимания по:  чужд език, азбука на мисленето, развитие на речта, ателиета по изкуства, практически занятия по интереси, йога;
  • медицинско обслужване;
  • застраховка на всяко дете;

* При записване на второ дете от едно и също семейство то ползва 10 % отстъпка от таксата, а трето - 20 %, когато децата посещават детската градина едновременно. 

    Детската градина може да осигури четирикратно хранене за деня от лицензирана детска кухня, което включва: две закуски (сутрин и следобед), плодове/зеленчуци  в 10.30 часа и  обяд, при заявено желание  от страна на  родителите.

    Такса храна : 6лв./ден

   През летните месеци - юли и август се организират летни занимания. Заплаща се авансово според броя заявени присъствени дни. Заявката е валидна само през месеца, за който се отнася.Има възможност и  за заплащане на седмични и/или  дневни такси.

Детската градина и ясла предлага грижи за деца и в почивните дни в интервала 8.00-18.00ч.   Децата могат да посещават целодневно, полудневно или почасово. Необходимо е предварително заявяване на услугата на тел. 0898342728.