Прием и такси

Записване в детската градина

       Записването в детската градина става с попълване на заявление за прием и подписване на договор за обучение и съпътстващите го декларации. Документите се осигуряват от детската градина.
       Детето може да посещава детската градина след попълване на горепосочените документи, представени медицински изследвания и платена такса.

Документи за прием:

* Копие от акт за раждане на детето                                                                                                                                                   

 

* Медицински изследвания за      постъпване в детско  заведение:                                                                                                           

 - копие от имунизационен  паспорт;                                                                                                                                                   

- отрицателен резултат от изследване за чревни  паразити;                                                                                                    

- изследване на кръв и  урина;                                                                                                                                                               

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния  лекар;                                                                                  

- бележка от личния лекар, удостоверяваща, че детето не е в контакт със заразни болести. 

Полезна информация

• Учебната година е от 01 септември до 30 юни.
• Записването на децата става целогодишно /при наличие на свободни места/.
• Групите са малобройни и възрастово обособени. 
 Съотношението   деца - възрастен   е, както следва:
                                          8 : 1 за деца от 3 до 6 години.
• За децата има осигурен  квалифициран и грижовен екип от преподаватели, треньори, медицински и помощно-обслужващ персонал.
• Осигурено е рационално хранене на децата.

• Спорт, игри и летни приключения - през месец юли и август.

СЪОБЩЕНИЕ

Информираме всички наши настоящи и бъдещи клиенти, че от 31.07.2017 г. в детската градина ще се извърши планиран годишен ремонт. Очакваме Ви отново, изцяло обновени и с много приятни изненади на 14.08.2017 г.
За информация, записване на дете или насрочване на среща за разговор през този период можете да се свързвате с нас на тел.: 052/616132; 0897/985751; 0898/342728, както и да ни пишете на e-mail: office@pesachinki.com .