Прием и такси

Записване в детската градина

       Записването в детската градина става с попълване на заявление за прием и подписване на договор за обучение и съпътстващите го декларации. Документите се осигуряват от детската градина.
       Детето може да посещава детската градина след попълване на горепосочените документи, представени медицински изследвания и платена такса.

Документи за прием:

* Копие от акт за раждане на детето                                                                                                                                                   

* Медицински изследвания за      постъпване в детско  заведение:                                                                                                           

 - копие от имунизационен  паспорт;                                                                                                                                                   

- отрицателен резултат от изследване за чревни  паразити;                                                                                                    

- изследване на кръв и  урина;                                                                                                                                                               

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния  лекар;                                                                                  

- бележка от личния лекар, удостоверяваща, че детето не е в контакт със заразни болести.