Кои сме ние?

Визитна картичка

Детска градина Цветни песъчинки

Възпитанието и обучението на деца до училищна възраст е с дългогодишни традиции при нас. Нашата детска градина е място, в което децата порастват и осъзнават себе си като личности, обичани и разбрани.

Детската градина - първата социална среда на детето и първата стъпка към доброто образование 

Детето в предучилищна възраст възприема света чрез взаимоотношенията си с хората около него и тези взаимоотношения повлияват всички аспекти на неговото развитие – интелектуално, социално, емоционално, физическо.

Съвременно обучение и гражданско образование

Ние сме модерна образователна институция - не спираме да се развиваме, да търсим и прилагаме най-доброто от световния опит. В Детска градина „ Цветни песъчинки” работи всеотдаен и непрестанно развиващ се в професионален план екип. В детската градина гражданското образование е насочено към усвояване на екологични, културни, исторически, социални знания, формиране на чувство за национална идентичност, умения за общуване, толерантно отношение към индивидуалните и културните различия на другите, проява на грижи , откриване и култивиране на собственото Аз.

Ранно чуждоезиково обучение

Ние създаваме една подкрепяща среда, отворена към света и другите традиции и култури. Чужд език от най-ранна детска възраст подпомага този процес. В Детска градина Цветни песъчинки обучението се осъществява под формата на музикални занятия и творчески упражнения.

Изследователски дух и логическо мислене

В Цветни песъчинки ние насърчаваме децата да проявяват природното си любопитство и да задават въпроси, като по този начин развиват различни умения за мислене. Всяко дете е окуражавано и подкрепяно в участието му в разнообразните занимания и дейности, както и в използването на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в обучението по математика в детската градина, които подпомагат цялостното му развитие.

Допълнителни педагогически инициативи

В детска градина Цветни песъчинки се изучават теми, свързващи отделните учебни направления. Този процес е насочен към развитието на цялостната личност чрез активното включване на всяко дете в различни практически занимания. Това се осъществява по собствена авторска програма.

Творчество и активност

Всяко дете в нашата детска градина е подкрепяно и насърчавано в участието му в театрални представления, различни празненства, тържества, ателиета по изкуствата. В Цветни песъчинки от най-ранна възраст ние възпитаваме потребност от физическа активност, която остава за цял живот.

Удобство и комфорт

В централната част на града, но далеч от натоварените булеварди, детската градина дава възможността на децата ежедневно да прекарват много време на открито. Нашата сграда е светла, просторна и удобна, а дворът ни е голям.