Детска ясла

Хранене

Хранене

Осигурено е четирикратно хранене.  Хранителният режим, който осигуряваме, гарантира нормалното развитие на децата, съобразен е с европейските и световни стандарти и същевременно отговаря на утвърдените български представи за домашно приготвена храна.