Детска ясла

Адаптация

Адаптация към новата среда и режим.
Практиката показва, че децата се адаптират за около 1-2 седмици. През този период е препоръчително детето да престоява по-кратко, като постепенно се удължава времетраенето на престоя. При всяко дете това време може да бъде различно и наш колега се грижи персонално за детето до пълната му адаптация.
Ние се съобразяваме както с личните темпове на адаптация, така и с желанието на родителите. Кратък престой над 2 седмици не се препоръчва, тъй като детето  привиква с този новосъздаден режим и това ще забави адаптацията за целодневен престой.
За да се приспособи едно дете по-безболезнено и по-бързо към условията на детската ясла, е необходима  предварителна подготовка в семейството Режимът на детето трябва да бъде уеднаквен с този в яслата, което означава да се храни и спи в определено време.
Връзка с родителите.
През първите дни наш колега е в  контакт с родителите, които получават актуална информация за процеса на адаптация и настроението на детето по време на престоя му.