Детска ясла

Прием

Приемат се деца от 12 м до 3 години.

Необходими документи:

  • Копие от акт за раждане
  • Документ за самоличност на родител
  • Медицински изследвания

Всяка яслена група се сформира от 6 - 10 деца, за които се грижат двама души и медицинско лице.