Детска ясла

Прием

Приемат се деца от 1  до 3 години.

Необходими документи:

  • Копие от акт за раждане
  • Документ за самоличност на родител
  • Медицински изследвания

Всяка яслена група се сформира от  10 деца.

Работно време в делнични дни: 8.00-18.00ч.

Работно време в почивни дни: 8.00-18.00ч., след предварителна заявка.