Учебна дейност

Дневен режим

Примерен дневен режим в детската градина

     Дневният режим на децата в детската градина е съобразен с потребностите на възрастта от 3 до 7 години, касаещи активните занимания, храненето и почивката.

  • 08:00 - 09:00 ч. Прием. Гимнастика.
  • 09:00 - 09:30 ч. Сутрешна закуска.
  • 09:30 - 11:00 ч. Планирани ситуации.
  • 11:00 - 12:00 ч. Игри и други дейности.
  • 12:00 - 12:45 ч. Обяд.
  • 12:45 - 15:15 ч. Подготовка за сън. Следобеден сън.
  • 15:15 - 15:45 ч. Следобедна закуска
  • 15:45 - 16:30 ч. Планирани ситуации.
  • 16:30 - 17:30 ч. Други  дейности, занимания по интереси, игри.
  • 17:30 - 18:00 ч. Изпращане на децата.

„Навиците придобити в детството - не просто имат значение – те са в основата на всичко!”   Аристотел