Учебна дейност

Седмично разпределение

Примерно седмично разпределение
Разпределението на образователното съдържание се извършва на базата на възрастовите и психофизическите особености на децата, целите и формите    на педагогическото взаимодействие и вида на образователното съдържание. То се реализира чрез задължителните регламентирани ситуации и задължителните нерегламентирани  ситуации.         

Подготвителна група, целодневна организация 

Дни на седмицата
Задължителни регламентирани ситуации
Задължителни нерегламентирани ситуации
Съотношение ЗР/ЗН
Понеделник
3
2
3 / 2
Вторник
3
2
3 / 2
Сряда
2
2
2 / 2
Четвъртък
2
3
2 / 3
Петък
2
2
2 / 3
Общо за седмицата
12
12
12 / 12

3 – 5 годишни

Дни на седмицата
Задължителни регламентирани ситуации
Задължителни нерегламентирани ситуации
Съотношение ЗР/ЗН
Понеделник
2
1
2 / 1
Вторник
2
2
2 / 2
Сряда
2
2
2 / 2
Четвъртък
2
1
2 / 1
Петък
1
1
1 / 1
Общо за седмицата
9
7
9 / 7