За родителите

10 причини да изберете детска градина и ясла

10 добри причини "Защо вашето дете да посещава детска ясла и градина "Цветни песъчинки":

1. Детската градина и ясла е подходящо място за развитие на детето.
2. Детската градина подготвя детето за училище.
3. Детската градина и ясла насърчава социалното и емоционалното развитие.
4. Средата в градината е структурирана така, че детето придобива умения за създаване на приятелство и добри отношения.
5. Детето има възможност за избор на дейности.
6. Детето се учи да се грижи за себе си и за другите.
7. Детската градина и ясла насърчава езиковите и познавателните умения.
8. Учителите в детската градина и ясла стимулират любознателността на детето.
9. Детската градина и ясла провокира и създава условия за ранно развитие на грамотността и математическите умения.
10. Детската градина и ясла подпомага развитието на двигателната активност на детето.
Ако изберете детска градина и ясла "Цветни песъчинки" и нашата висококачествена образователна програма, която отговаря на изискванията на вашето дете и семейство, можете да се чувствате сигурни, че детето ви е добре обгрижвано, изпитва удоволствие и удоволетворение от дейностите, има нови приятели, изгражда знания, умения и увереност.