За родителите

Защо ранното обучение по математика има голямо значение за развитието на детето?

Ранното обучение по математика може да предскаже бъдещи успехи на детето

Този текст е копиран от Danybon.com. Прочетете повече тук.

Защо са важни математическите знания? И то от най-ранна възраст – преди детската градина. 

Американски учени провеждат мащабно изследване сред над 35 000 деца от САЩ, Канада и Великобритания. Опитват се да открият кои фактори оказват най-голямо значение върху техния бъдещ академичен успех. Оказва се, че най-голямо значение има математиката. Началните математически познания дори още преди да се започне детска градина са най-добрият ориентир как ще се развие дадено дете. Учените се опитват да наблюдават различни фактори, които биха оказали влияние – IQ, доход на семейството, пол, темперамент, поведение, дали семейството е от един или двама родители, а също така и елементарни познания по математика и четене. Фактите са категорични: най-голямо значение за бъдещия успех на едно дете оказват началните академични знания, с които стартират образованието – елементарни познания по математика и четене. Няма значение дали детето е агресивно или свито, дали трудно се сприятелява или е много комуникативно, дали идва от богато семейство или от бедно, дали е момче или момиче. Единствено го отличава това с какви познания постъпва в детската градина на 3-годишна възраст и после как ги развива. Много е важно познаването на буквите и началната подготовка за четене. Но от най-най-голямо значение се оказва елементарната математика, която знае на тази възраст – разпознаване на цифрите, броене, познанието коя цифра след коя следва, формите и всякакви такива начални познания по математика. „Установихме, че ранните академични умения (елементарна математика и грамотност) на едно дете са най-добрият фактор за предсказване на негов бъдещ успех. На трето място е умението му да внимава, да се концентрира“, споделя икономистът Грег Дънкан, професор в University of California Irvine и автор на мащабното изследване. Най-важна роля обаче играе математиката, сочи проучването. „Овладяването на ранните умения по математика се оказва важен параметър за прогнозиране не само за бъдещи математически постижения на дадено дете, но има и връзка дори и с прогнозиране на бъдещи постижение в грамотността и четенето“, допълва професор Грег Дънкан. „И го прави също толкова надеждно както въз основа на ранната грамотност (изучаване на букви, писане, четене) може да се прогнозира по-късен успех в четенето. Но обратното – уменията за четене не предричат успех по математика. Така че ранните познания по математика са добър ориентир за прогнозиране на бъдещи успехи в училището на дадено дете и в по-горните класове“. Всъщност резултатът от това изследване е бил доста изненадващ. Очаквали са да има влияние на семейството, на поведението на детето, на темперамента му, а дори и на началното ограмотяване с четене, но математиката изпреварва значително всички други фактори. Това кара много експерти в САЩ да заговорят за по-сериозно обучение по математика още в съвсем ранна възраст. Изследването се посочва като много важно за успеха на децата и от привържениците на ранното обучение. Защо ранното обучение по математиката е толкова добър показател за предсказване на бъдещи постижения и успехи на дадено дете? Мащабното изследване на професор на Грег Дънкан води след себе си редица дискусии. Ето някои анализи защо математиката е толкова важна за успеха на децата: 1. Математиката се оказва важна, защото децата, които се справят добре с нея в началото, се справят добре и в училище. А когато стигнат гимназия и университет, математиката вече е още по-важна, защото имат шанс да си намерят хубава работа, т.е. отново са добре и на пазара на труда. 2. Има няколко обяснения защо математиката може да подскаже бъдещ успех в дадено дете. Често децата с математически способности попадат в училище за надарени деца. Това веднага рефлектира върху самото им обучение, което е на много високо ниво и няма как да не доведе до бъдещи академични успехи. 3. Може да се дължи и на лично самовъзприемане. В математиката децата от рано получават „обратна връзка“ дали са се справили с някоя задача или не, дали са направили успешно даден тест или не, дали са се представили добре на състезание или не. Така че е възможно добрите математици да започват да се възприемат като по-успешни ученици, а тези, които не са се справили по математика – да решат, че не са добри в училище. 4. Децата попадат в нещо като затворен кръг – ако са добри по математика, започват да успяват и по други неща в училище, ако не са добри по математика – това влияя често на самочувствието им и започват да „затъват“ и по други предмети. Трябва да имат подкрепа, за да не попадат в този кръг. 5. Математиката развива и много други изпълнително-функционални и мисловни умения, които позволяват на децата да се справят в различни сфери и дейности. Какви математически умения трябва да имат децата преди да постъпят в детската градина? Това се оказва доста сложен въпрос за експертите. Категорични са, че трябва да познават цифрите, да могат да броят, да разпознават формите и т.н. Важно е да могат да намират кое е липсващото число, ако се изпишат числата от 0 до 10 и се пропусне някое. Експертите препоръчват родителите да занимават децата си с много настолни игри, които развиват математическото мислене. Все повече експерти се обединяват около откритието на професор Дънкан: „Ако сложим всички фактори „рамо до рамо“, оказва се, че математиката е най-важната за успеха на едно дете и изпреварва всички други“. Въз основа на проучването се предприемат и действия по отношения на децата от бедните семейства. Започва голям проект в Куинс (Ню Йорк), който разполага с бюджет от 25 милиона долара. То ще се опита да промени „траекторията“ на живота на най-бедните деца в района като започне да ги занимава от най-малка възраст с математика. „Смятаме, че математиката може да е този „лост“, който да „повдигне“ тези деца и да им подобри значително живота“, заявяват членовете на екипа по проекта. Очакванията са също, че чрез математиката тези деца ще подобрят своите умения да се самоконтролират, да потискат импулсите си, да се концентрират и да подобрят паметта си. източници: Грег Дънкан
Този текст е копиран от Danybon.com. Прочетете повече на http://www.danybon.com/obrazovanie/math-deca-ranno-obuchenie/