Детска градина

Английска / немска детска градина

 От месец януари 2015 г. започва записване за съботна детска градина за деца от 2 до 7 години.

1. Съботна английска детска градина.

2. Съботна немска детска градина.

Съботната  детска градина е с продължителност 3 часа и включва уроци по чужд език, йога за деца, моделиране, рисуване, музика и ритмика, изготвяне на подаръци и други дейности по специална програма. По време на целия престой на децата, говоримият език ще е приоритетно английски / немски.

Часове за провеждане на занятията    9.30 -12.30

Таксата е 100 лв. и е  месечна ( включва 4 посещения ).  При отсъствие не се приспадат суми.

Приемът в групите е свободен за всички желаещи да включат децата си и не е обвързан със списъчния състав на записаните в детската градина деца. 

Ако искате Вашите деца да имат предимство пред своите връстници и да започнат усвояването на английски или немски език, обадете се на нашите телефони 052-616132, 0897985751, 089834272, където също ще  получите повече информация.