Детска градина

9.Логопед

Нуждае ли се детето от логопед?

В началото на всяка учебна година квалифициран логопед извършва диагностика на устната реч на децата от Частна детска градина „Цветни песъчинки” град Варна. При констатирани езикови и говорни нарушения предлагаме индивидуална терапия на комуникативните нарушения.

Какво е логопедията?

Логопедията е наука за езиковите и говорните нарушения, причините за появата им и тяхното развитие. Тя се занимава с диагностика и терапия на комуникативните нарушения.
   Логопедът е едновременно диагностик, психолог и педагог. Той установява причините, вида и степента на езиково – говорно нарушение, поставя диагноза, избира и прилага адекватна терапевтична програма за преодоляването му, като използва индивидуален подход към всяко дете.

Нуждае ли се детето от логопед?

Един от най-големите страхове на всеки родител е детето им да има проблеми с говора. Ето защо някои от тях бързат още докато детето едвам е проговорило да го водят на логопед. В повечето случаи – безпричинно. Но кога тогава детето ви се нуждае от Логопед?

Кога детето проговаря?

На годинка децата вече си боравят с няколко елементарни думи, а след това речта им започва скорострелно да се развива. На 3-годишна възраст вече децата могат да водят смислен диалог и да образуват изречения. А към 5-6 годинки децата вече боравят спокойно с думите, които възрастните обичайно използват в ежедневната си реч.

Кога да заведете детето на логопед?


Ако детето произнася само звуци, но не и думи до навършване на годинка, до две годишна възраст продължава да използва само няколко думи и то трудно разбираеми за околните, на три е неспособно да общува с цели изречения, а на 5-6 годинки не умее да произнася л и р, то може да посетите за всеки случай логопед. Детето трябва плавно да преминава през преходите на развитие на речта му и да не изостава осезаемо от връстниците си. В противен случай му е нужна специализирана помощ от логопед.  В случай, че детето ви заеква , също е важно да го заведете на преглед, така че логопедът да изясни причините и начините за справяне със заекването. Ако детето расте в дву- или многоезична среда, е желателно да се консултирате с логопед.

Колкото по-рано започнат да се лекуват говорните проблеми, толкова ефектът ще бъде по-добър, бърз и дълготр