Детска градина

4. Организация на работа


    Всички играчки, техника и ресурси са на разположение на всички деца, като им  дават възможност да се развиват по свой ритъм и ги насърчават да работят за постигане на целите, поставени от Министерство на образованието.
    Процесът на развитие на детето и овладяване на знания е продължителен и включва наблюдения на околната среда, изучаване на теми, както и обмен на информация по време на занятията. Използват се много практически и творчески упражнения за приложение на знанията.
    Предоставяме на родителите всички теми по отделните образователни направления, както и писмени доклади за деня на детето в детската градина и постигнатите резултати от обучението и възпитанието.
    Децата от детската градина работят по месечни теми, които са планирани да покрият Държавните образователни изисквания. Тяхното усвояване ще гарантира на всяко дете училищна готовност и желание за учене.