Детска градина

3. Работно време, групи и материална база


   Ще започнем с това, че зачитаме потребностите и изискванията на всяко дете като личност и като част от едно семейство. Работим в тясно сътрудничество с родителите, за да се гарантира, че индивидуалните потребности на всяко дете са удоволетворени. Ние вярваме, че най-добрият начин да отговорим на Вашите нужди е като работим съвместно с Вас и предоставим топла, сигурна атмосфера и професионални услуги за Вашето дете.

     Работим целодневно от 8.00 до 18.00 часа от понеделник до петък.

     Децата са групирани в съответствие с възрастта и способностите им. Има напълно оборудвани стаи и кътове за учене, игра и сън. Разполагаме и с  вътрешен двор за игри на открито.