Детска градина

2. Нашият екип

     Родителите могат да бъдат спокойни, че за всяко дете се грижат опитни, висококвалифицирани специалисти, които са ангажирани с осигуряването на най-високо качество на образование на децата.

    С цел поддържане на висок стандарт на възпитание,образование и обслужване на децата, ние работим с добре квалифициран и опитен персонал.  За децата ежедневно се грижат педагози, възпитатели, медицинска сестра, помощник-възпитатели, треньори, логопед.