Детска градина

2. Нашият екип

     Родителите могат да бъдат спокойни, че за всяко дете се грижат опитни, висококвалифицирани специалисти, които са ангажирани с осигуряването на най-високо качество на образование на децата.

    С цел поддържане на висок стандарт на обслужване и образование, ние работим с добре квалифициран и опитен персонал.  За обучението на децата се грижат педагози - детски и начални учители, здравословното състояние се следи от медицинска сестра, а помощник-възпитатели и хигиенисти съдействат на учителите при организацията на деня.

    Ние имаме повече персонал от минималните изсиквания, което дава възможност на служителите ни да прекарват повече време с децата поотделно.