Детска градина

1. Нашите услуги

                Частна детска градина и ясла ‘’  ЦВЕТНИ ПЕСЪЧИНКИ ’’ се грижи за своите възпитаници целогодишно, без  прекъсване . Учебната година е с продължителност десет месеца. Работното време е всеки делничен ден от 8.00 до 18.00 ч. Предлагаме също целодневни, полудневни или почасови грижи за деца и  в почивните дни, след предварителна заявка  от родителите.
                 Пакетът от услуги  се обогатява ежегодно.  Детската градина осигурява за своите възпитаници изучаване на  чужди езици, хореография, йога за деца ,азбука на мисленето, спорт, танци, занимания по изкуства и други дейности.
                  През учебната година Частна детска градина ‘’ Цветни песъчинки ’’ работи по авторска концепция, организирана в три образователни равнища. Всички занятия и образователни инициативи имат за цел да разширят кръгозора на децата във всички сфери на човешкото познание, да ги изградят като творчески личности, с  широки интереси и ярка индивидуалност.

Образователни направления
първо образователно равнище

            Детската градина спазва изискванията на Министерство на образованието и науката, задължителни за всички детски градини  в страната, като се работи по образователни направления.  За всяко дете се осигуряват индивидуални учебни помагала.

Чуждоезиково обучение
второ образователно равнище

•    английски език
•    руски език
Допълнителни образователни инициативи
трето образователно равнище
•  азбука на мисленето- тренировъчно-диагностична система за развитие на  познавателните способности на децата
•    йога за деца
•    хореография
•    приложно изкуство
•    изобразително изкуство
•    театър
•    развитие на речта
•    четене и четивна техника
•    знам и мога
•    етика и етикет
•    тематични и кулинарни партита
•    организирани посещения на музеи, куклен театър, забележителности
•    айкидо и спорт за деца

                                            За нашите деца ние осигуряваме още:

•    ежедневен медицински филтър
•    допълнителни медицински прегледи- при необходимост
•    медицинско обслужване от спешен център- при необходимост
•    застраховка за всяко дете
•    рожден ден в детската градина