Детска градина

1. Нашите услуги

                Частна детска градина и ясла ‘’  ЦВЕТНИ ПЕСЪЧИНКИ ’’ се грижи за своите възпитаници целогодишно, без  прекъсване . Учебната година е с продължителност десет месеца. Работното време е всеки делничен ден от 8.00 до 18.00 ч. Предлагаме също целодневни, полудневни или почасови грижи за деца и  в почивните дни, след предварителна заявка  от родителите.
                 Пакетът от услуги  се обогатява ежегодно.  Детската градина осигурява за своите възпитаници изучаване на  чужди езици, хореография, йога за деца , азбука на мисленето , спорт , танци , арт занимания и други дейности.
                  През учебната година Частна детска градина ‘’ Цветни песъчинки ’’ работи по авторска концепция, организирана в три образователни равнища. Всички занятия и образователни инициативи имат за цел да разширят кръгозора на децата във всички сфери на човешкото познание, да ги изградят като творчески личности, с  широки интереси и ярка индивидуалност.

Образователни направления
първо образователно равнище

            Детската градина спазва изискванията на Министерство на образованието и науката, задължителни за всички детски градини  в страната, като се работи   по образователни направления.  За всяко дете се осигуряват индивидуални учебни помагала.

Чуждоезиково обучение
второ образователно равнище

•    английски език
•    руски език
Допълнителни образователни инициативи
трето образователно равнище
•    азбука на мисленето- тренировъчно-диагностична система за развитие на  познавателните способности на децата
•    йога за деца
•    хореография
•    приложно изкуство
•    изобразително изкуство
•    театър
•    развитие на речта
•    четене и четивна техника
•    знам и мога
•    етика и етикет
•    тематични и кулинарни партита
•    седмици на чуждоезиковите култури
•    организирани посещения на музеи, куклен театър, забележителности
•    айкидо
•    танци
ЗА НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ ние осигуряваме още:
•    ежедневен медицински филтър
•    обстоен медицински преглед – всеки понеделник
•    допълнителни прегледи – при необходимост
•    медицинско обслужване от спешен център – при необходимост
•    застраховка за всяко дете
•    рожден ден в детската градина